Thông báo về việc xử lý xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp cửa lưới chống muỗi Quang Minh

Thông báo về việc xử lý xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp cửa lưới chống muỗi Quang Minh

10:57 - 10/08/2021

XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ

          Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam, sửa đổi 2017 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Một trong những điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, Bộ luật Hình sự sửa đổi đã quy định trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp (pháp nhân thương mại, khác với trước kia chỉ có cá nhân).

          Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cho các loại tội phạm, bao gồm tội phạm liên quan đến  sở hữu trí tuệ (Điều 225 và 226). “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” .

 
THÔNG BÁO

(Về việc xử lý xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp)

         Kính gửi: QUÝ ĐẠI LÝ

         Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, sao chép mẫu mã, kiểu dáng ngày càng tinh vi, phức tạp, gây thiệt hại lớn đến lợi ích người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp cung ứng.

         Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và lợi ích khách hàng, Công ty chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp sản phẩm: Cửa lưới chống muỗi Quang Minh đã được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ.

Đối tượng xâm phạm:

          Công TNHH sản xuất TMDV xuất nhập khẩu HTM.

          Địa chỉ: Tập thể Xi Măng, thôn Khánh Tân 2, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

          Đại diện: Bà Lê Thị Thu Hằng.

Hành vi vi phạm:

          Bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

Hình thức xử phạt:

                Phạt hành chính: 48.000.000 đồng

          2        Phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt

          3        Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm các tài liệu đính kèm.

          Bằng văn bản này, chúng tôi kính đề nghị Quý ĐẠI LÝ đề cao cảnh giác, kịp thời thông báo khi phát hiện sản phẩm cửa lưới chống muỗi giả, nhái kiểu dáng của QUANG MINH trong khu vực thị trường, để Công ty chúng tôi sớm có biện pháp và kiến nghị cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý.

Trân trọng kính báo.

Các biên bản đính kèm:

cửa lưới chống muỗi giả

cửa lưới chống muỗi giảQĐ tạm giữ hàng hóa vi phạm

cửa lưới chống muỗi giả

Biên lai thu tiền phạt

cửa lưới chống muỗi giả

Quyết định

cửa lưới chống muỗi giả

Quyết định

Quá trình kiểm tra hàng hóa tại Công TNHH sản xuất TMDV xuất nhập khẩu HTM: 

Video Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa

cửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giả

Quá trình thu hồi hàng hóa tại Công TNHH sản xuất TMDV xuất nhập khẩu HTM: 

cửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giả

Quá trình tiêu hủy hàng hóa tại Công TNHH sản xuất TMDV xuất nhập khẩu HTM:  

Video tiêu hủy hàng giả, hàng nhái

cửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giảcửa lưới chống muỗi giả