Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm Nhìn:

• Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cung ứng các giải pháp giá trị trong lĩnh vực ngăn ngừa, phòng chống côn trùng tại thị trường Việt Nam.

• Xuất khẩu các giải pháp giá trị trong lĩnh vực ngăn ngừa, phòng chống côn trùng “Made by Vietnam” đến với các thị trường quốc tế.

Sứ mệnh:

• Quang Minh thỏa mãn khách hàng đưa đến các giải pháp giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn và tiện dụng.

• Đạt được những mục tiêu và ngày một phát triển bền vững của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên công ty Quang Minh.

Giá trị cốt lõi:

• Tập trung trí tuệ tập thể kiến tạo giải pháp giá trị

Phương châm hành động

• Xây dựng quản trị Công ty và vận hành kinh doanh Tinh Gọn trên nền móng Tâm thế vững chắc.

• Cải tiến không ngừng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.