Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Sản phẩm cửa lưới tự cuốn Model 2016

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Sản phẩm cửa lưới tự cuốn Model 2016

I. BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP: NHÔM CỬA CUỐN MODEL 2016

1. Bằng độc quyền hộp lô cửa cuốn model 2016

2. Bằng độc quyền ray cửa cuốn model 2016

3. Bằng độc quyền thanh kéo cửa cuốn model 2016

4. Bằng độc quyền trục cửa cuốn model 2016
 

II. BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP: NHỰA CỬA CUỐN MODEL 2016

1. Bằng độc quyền nắp bịt thanh kéo cửa cuốn model 2016

2. Bằng độc quyền bịt trục cửa cuốn model 2016

3. Bằng độc quyền cụm chân ray cửa cuốn model 2016

4. Bằng độc quyền nắp bịt lô cửa cuốn model 2016